Väärtused vanas maamajas

Kas õigem on teha laastust viilkatus või poolkelp? Kas laast on materjalina traditsioonilisem kui sindel või pilliroog? Kas mädanenud palgijuppi seinas tuleks püüda säilitada? Selles, et vana taluarhitektuur – olgu rehemaja, koosehitis, väike lahuselamu, häärber või lihtsam kõrvalhoone – on väärtuslik, ei kahtle keegi. Kuid olgu tegemist rehemaja restaureerimisega suvekoduks, taluelamu soojustamisega või laguneva aida hävimise peatamisega, tekivad tööde käigus paratamatult praktilised küsimused, mida alles jätta ja mida muuta.

Talu ajalugu

Oleme koostanud väärtustele pühendatud käsiraamatuVäärtused vanas maamajas“ (2013) (Values in the old rural house).
Käsiraamatus lahendatakse läbi konkreetsed näited nende plusside ja miinustega inseneri, arhitekti ja pärandiloolase vaatenurgast. Head lugemist!

Kust leida infot oma maja ajaloo kohta?

Oma talu ajaloo uurimine on põnev ja tore ettevõtmine, mis nõuab rohkelt aega ja kannatlikkust. Mitmed talu ajalooga seotud materjalid on digiteeritud ja andmebaasidesse kantud, seega on palju võimalik teada saada kodus arvuti tagant lahkumata. Ajaloolisi materjale sisaldavad andmebaasid lähtuvad aga paljuski omaaegsest haldusjaotusest ja samuti on ajas muutunud ka külade ja talude nimekujud. Seega, kui esimesed otsi-tulemused kohe sobivaid vastuseid ei anna, siis ei tasu alla anda, vaid tuleb julgelt katsetada erinevate päringute ja otsi-sõnadega.

Eeltöö

Selgita välja, millise kihelkonna ja mõisa alla talu 19. sajandil kuulus. Abiks on Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus.

Fotod

Vanu fotosid leiab Rahvusarhiivi fotode andmebaasist Fotis, ajalooliste fotode keskkonnast www.ajapaik.ee või Muuseumite veebiväravast MuIS. Otsisõnana kasuta lisaks talunimele ka oma küla või kihelkonna nime.

Kaardid ja taluplaanid

Täpsemad juhised kaartide andmebaasi kasutamiseks leiab siit.

Vanad kaardid leiad Rahvusarhiivi kaartide andmebaasist.
- Vanemaid kui 1917. aasta kaarte tasub otsida mõisa järgi.
- Talukaardid aastatest 1917 - 1950 on seotud vastava vallaga. Kui te täpset mõisa nime ei tea, siis võib kasutada ka kaardiotsingut, märkides kaardil sobiva piirkonna. Võite otsingut kitsendada, märkides teemaks “taluplaan”.

Dokumendid

Kõik olulisemad talu ajalugu puudutavad dokumendid on koondunud Rahvusarhiivi. Täpsemaid suunised arhiivitööks leiab Rahvusarhiivi virtuaalsest uurimissaalist VAU.

- Adramaarevisjonid ja vakuraamatud annavad ülevaate talu suurusest, seal elanud inimestest ja loomadest ning sellest, palju tuli talu pealt maksu tasuda. Varasemad adramaarevisjonid on ka raamatu kujul huvilistele kättesaadavad. Nendega saab tutvuda Rahvusarhiivi uurimissaalides.
- Talus elanud inimeste kohta annavad parima ülevaate hingeloendid, kirikute personaalraamatud ja vallaelanike nimekirjad. Need on suuremas jaos digiteeritud ja kättesaadavad Rahvusarhiivi digiteeritud allikate keskkonnas Saaga.
- Samuti leidub Rahvusarhiivis talude rendi- ja ostu-müügilepinguid. Pärnumaa talude kohta on koostatud ka päriseks ostetud talude andmebaas.

Rehemaja omanikule

Rehemaja on maailma taluarhitektuuris unikaalne. Tegu on Eestile ainuomase taluelamuga, millel on umbes tuhandeaastane ajalugu. Hoone teeb eripäraseks viljakuivatamise, rehepeksu ja inimeste eluaseme koondamine ühe katuse alla. Pikki sajandeid raiuti jämedatest kuuse- või männipalkidest elamu üles vaid kirve abil. Kuni 19. sajandi lõpuni oli rehemaja enamasti korstnata.

EVM maaarhitektuuri keskus on kogunud andmeid ligi 1000 rehemaja kohta. Inventeerimise tulemusena kanti kogutud andmed Maaehituspärandi andmekogusse.

Sassi-Jaani 1_edited

Soovid nõu oma vana maja taastamiseks?

2015. aastal ühendasid erinevad pärandehitusega tegelevad jõud käed ja lõid üle-eestilise nõustamisvõrgustiku. Vana maja omanik saab kutsuda enda juurde pärandehituse nõustaja, kes vaatab talu üle, räägib, mis seisukorras hooned on, millest tuleks töid alustada, mis materjale tasub kasutada. Majaomanik saab ka kirjaliku lühikokkuvõtte soovitustest ja hetkeolukorra kirjeldusest.

Tähelepanu – nõustamisteenust osutatakse üksnes kuni 1945. aastani ehitatud hoonete omanikele!

Nõustamise hind on 40 eur + km kord, millele lisandub transpordi kompensatsioon 0,2 eur/km. Keskmiselt võtab nõustamine aega 1-1,5 h.

Nõustamisteenuse tellimiseks mine www.maamaja.eu.